ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή  των μαθητών στη Θεσσαλονίκη  στις 4/5/2018

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων  με την πράξη του 32/25-4-2018 στο γραφείο τουρισμού SEAQUEST  ΚΟΖΑΝΗΣ με τιμή 400 ευρώ με ΦΠΑ . 

Βελβεντό 25-4-2018

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 3ημερη εκδρομή  των μαθητών στην Αθήνα  στις 30/3/2018

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων  με την πράξη του 26/6-3-2018 στο γραφείο τουρισμού SEAQUEST  ΚΟΖΑΝΗΣ με τιμή  στα 104 ευρώ με ΦΠΑ ανά μαθητή και δύο μαθητές δωρεάν. Δύο λεωφορεία 50 θέσεων το καθένα. Ξενοδοχείο , με πρωϊνό, το TRITON HOTEL Πειραιάς.

Βελβεντό 6-3-2018

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή  ομάδας μαθητών στον Άργιλο Κοζάνης  στις 16-2-2018

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο ΚΤΕΛ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τιμή  στα 120 ευρώ με ΦΠΑ 

Βελβεντό 1-2-2018

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

   ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή  μαθητών της Α΄τάξης στη Θεσσαλονίκη  στις 6-5-2017

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο Stogiannis TRAVEL με τιμή  στα 290 ? με ΦΠΑ  

Βελβεντό 13-3-2017

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 3ήμερη εκδρομή  μαθητών της B΄τάξης στους Δελφούς  στις 30-3-2017

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο SStogiannis TRAVEL με τιμή  στα 78,90 ? με ΦΠΑ ανά μαθητή 

Βελβεντό 19-1-2017

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 4ήμερη εκδρομή  μαθητών της Γ΄τάξης στην Αθήνα  στις 23/2/2017

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο SEAQUEST TRAVEL με τιμή για ένα λεωφορείο και κατάλυση στο ILLISOS HOTEL , με ημιδιατροφή, στα 125  ? με ΦΠΑ ανά μαθητή  και ένας δωρεάν

Βελβεντό 20-2-2017

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη διδακτική επίσκεψη στην Κοζάνη  στις 4-11-2016

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TRAVEL λαμβάνοντας υπόψη την τιμή και άλλα χαρακτηριστικά.

Βελβεντό  7-10-2016

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος .......................................................................................................................................................................................................................................... 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 3ήμερη εκδρομή ομάδας μαθητών από τις Α΄, Β΄, Γ΄τάξεις στην Αθήνα  στις 1-4-2016

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TRAVEL με τιμή για ένα λεωφορείο 23 θέσεων στα 124  ? με ΦΠΑ ανά μαθητή και κατάλυση στο SEA VIEW HOTEL

Βελβεντό 15-3-2016

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της A΄τάξης 
στη Θεσσαλονίκη στις 23-3-2016

 Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ με τιμή  τα 330 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό  15-3-2016

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της B΄τάξης 
στην Αιανή στις 8-4-2016

 Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TRAVEL με τιμή  τα 220 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό  15-3-2016

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της Β΄τάξης 
στη Θεσσαλονίκη στις 18-3-2016

 Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ με τιμή  τα 310 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό  24-2-2016

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 3ήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης 

στην Κέρκυρα στις 21-3-2016

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TRAVEL με τιμή για ένα λεωφορείο 50 θέσεων στα 91,70  ? με ΦΠΑ ανά μαθητή και κατάλυση στο ROUAL BOUTIQUE HOTEL

Βελβεντό 23-2-2016

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της Γ΄τάξης 
στη Θεσσαλονίκη στις 8-4-2016

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TOURS με τιμή  τα 375 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό  17-2-2016

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

..............................................................................................................................................................................................

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

...........................................................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της Α΄τάξης 
στη Θεσσαλονίκη στις 30-4-2015

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TOURS με τιμή  τα 330 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό 20-3-2015

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της Β΄τάξης 
στη Θεσσαλονίκη στις 24-4-2015

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TOURS με τιμή  τα 330 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό 18-3-2015

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 4ήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης 

στην Αθήνα στις 26-3-2015

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο Travel for you ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ με τιμή για ένα λεωφορείο 23 θέσεων στα 140 ? με ΦΠΑ ανά μαθητή και κατάλυση στο Nirabello στην Αθήνα  με ημιδιατροφή

Βελβεντό 27-2-2015

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της Γ΄τάξης 
στη Θεσσαλονίκη στις 6-3-2015

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TOURS με τιμή για ένα λεωφορείο 50 θέσεων τα 299 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό 6-2-2015

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 4ήμερη εκδρομή της Γ΄τάξης 
στην ΑΘΗΝΑ στις 27,28,29,30 Μαρτίου 2014

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο τουριστικό γραφείο STOGIANNIS TOURS με τιμή ανά μαθητή τα 123,9 ?  με ΦΠΑ και παραμονή στο ξενοδοχείο STANLEY  με ημιδιατροφή, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πράξη 9η/27-2-2014 του βιβλίου πράξεων Δντή

Βελβεντό 28-2-2014

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

........................................................................................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της Β΄τάξης 
στη Θεσσαλονίκη στις 21-3-2014

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο STOGIANNIS TOURS με τιμή για ένα λεωφορείο 24 θέσεων τα 259 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό 23-2-2014

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

..........................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια εκδρομή της Α΄τάξης
στη Θεσσαλονίκη στις 19-3-2014

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο KTEL KOZANIS TOURS με τιμή για ένα λεωφορείο 50 θέσεων τα 315 ? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό 23-2-2014

Ο Δντής του Γυμνασίου 

Φραγγούδης Αλέξανδρος

.......................................................................................................................................................................................................

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013

...........................................................................................................................................................................................................

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ημερήσια

εκδρομή όλων των τάξεων στα Τρίκαλα - Καλαμπάκα στις 19-4-2013

 

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών στο

KTEL KOZANIS TOURS με τιμή ανά λεωφορείο 50 θέσεων τα 320? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό 28-2-2013

Ο Δντής του Γυμνασίου

Φραγγούδης Αλέξανδρος

.......................................................................................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ημερήσια ΕΚΔΡΟΜΗ της Γ΄τάξης στη Θεσσαλονίκη στις 12/4/2013

 

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή κατακύρωσης του Διαγωνισμού στο

ΚΤΕΛ Κοζάνης με συνολική μίσθωση λεωφορείου 50 θέσεων 320? με ΦΠΑ γιατί θεώρησε

ότι οικονομικά είναι η πιο συμφέρουσα

Βελβεντό 21-2-2013

Ο Δντής του Γυμνασίου

Φραγγούδης Αλέξανδρος

...........................................................................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την τριήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ της B΄ ΤΑΞΗΣ στο ΚΠΕ Παρανεστίου στις 4,5,6/4/2013

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή κατακύρωσης του Διαγωνισμού στο

KARAKITSIOS TOURS με συνολική τιμή μίσθωσης του λεωφορείου 50 θέσεων 890?

με ΦΠΑ , για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδρομής της B΄ Γυμνασίου γιατί

θεώρησε ότι είναι οικονομικά και ποιοτικά η πιο συμφέρουσα.

Βελβεντό, Κυριακή 17-2-2013

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 .............................................................................................................................................................

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την τριήμερη

ΕΚΔΡΟΜΗ της Γ΄ ΤΑΞΗΣ στην Αθήνα , στη ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ στις 7,8,9/4/2013


Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε από την Επιτροπή κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για

την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδρομής της   Γ΄    Γυμνασίου, γιατί θεώρησε ότι

είναι οικονομικά  και ποιοτικά   η πιο συμφέρουσα,  στο  γραφείο γενικού τουρισμού

KARAKITSIOS TOURS με συνολική τιμή ανά μαθητή  85 ? με ΦΠΑ , που

περιλαμβάνει μεταφορά, διαμονή στο ξενοδοχείο ATHENIAN CALLIRHOE

CENTRE 4*+ με ημιδιατροφή , διόδια , ασφάλεια αστικής ευθύνης , ασφάλεια

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης , δωρεάν μεταφορά και διαμονή των συνοδών

εκπαιδευτικών και το λεωφορείο στη διάθεση των εκδρομέων.

Βελβεντό, Κυριακή 17-2-2013

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

.............................................................................................................................................................................................................

                                                                           ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

.............................................................................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ΕΚΔΡΟΜΗ της B΄ ΤΑΞΗΣ στην ΑΘΗΝΑ

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε στο KTEL KOZANIS TOURS, από την Επιτροπή Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την πραγματοποίηση

της εκδρομής της B΄ Γυμνασίου στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου , 1 Απριλίου , 2 Απριλίου  2012 , σε συνεδρίασή της τη Δευτέρα 26

Μαρτίου 2012, γιατί θεώρησε ότι είναι οικονομικά και ποιοτικά η πιο συμφέρουσα.

Οι προσφορές που ελήφθησαν ήταν

  1. Kalapoutis tours  με τιμή 2000? το λεωφορείο
  2. Stogiannis travel Agency με τιμή 1550? το λεωφορείο
  3. Ktel Kozanis tours με τιμή 999? το λεωφορείο

Βελβεντό, Παρασκευή 27-03-2012

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου

Φραγγούδης Αλέξανδρος

................................................................................................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ΕΚΔΡΟΜΗ της Γ΄ ΤΑΞΗΣ στην ΑΘΗΝΑ

στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ο Διαγωνισμός κατακυρώθηκε στο Γραφείο STOGIANNIS TRAVEL AGENCY με ξενοδοχείο το ILISSOS, από την Επιτροπή Κατακύρωσης Διαγωνισμού

για την πραγματοποίηση της εκδρομής της Γ΄ Γυμνασίου στην Αθήνα ( στη ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ ) στις 7,8,9 Μαΐου 2012 ,  σε συνεδρίασή της

την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012, γιατί θεώρησε ότι είναι οικονομικά και ποιοτικά η πιο συμφέρουσα.

Για τις  προσφορές που ελήφθησαν πατήστε εδώ

Βελβεντό, Παρασκευή 16-03-2012

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου

Φραγγούδης Αλέξανδρος

................................................................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γυμνάσιο Βελβεντού διοργανώνει μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο ΒΟΛΟ, και καλεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011,

τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν

την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα, 12/3/2012, και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Βελβεντού

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

1. Προορισμός ΒΟΛΟΣ

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορεία

3. Αριθμός απαιτούμενων λεωφορείων: δύο (2)

4. Συνολικά άτομα: 87 μαθητές και 4 συνοδοί.

5. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

6. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη

την διάρκεια της εκδρομής

7. Ημερομηνία επίσκεψης και ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Παρασκευή, 27-4-2012. Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί

για τις 8.00 πμ και η άφιξη πίσω στο Σχολείο για τις 8.00μμ

8. Απαιτείται συμβόλαιο αστικής ευθύνης μαθητών και συνοδών του Τουριστικού Γραφείου.

9. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). Οι εκδρομείς δεν

επιβαρύνονται με διόδια.

10. Δωρεάν μετακίνηση για τους συνοδούς Καθηγητές

11. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα

λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

12. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Δντή του Γυμνασίου Βελβεντού παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να

παρευρεθούν τη Δευτέρα, 12/3/2012, και ώρα 2:00 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Βελβεντού. Ο Δντής θα κάνει

γνωστή την απόφαση επιλογής του τουριστικού γραφείου στο Σύλλογο διδασκόντων στη σχετική συνεδρίαση.

13. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της

εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του

Τουριστικού Γραφείου.

ΒΕΛΒΕΝΤΟ: 7-3-2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ

.....................................................................................................................................................................

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γυμνάσιο Βελβεντού διοργανώνει διδακτική επίσκεψη στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ, και καλεί σύμφωνα με την

Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία

επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα, 12/3/2012, και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου

Βελβεντού

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

1. Προορισμός ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ , Αιανή

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορεία

3. Αριθμός απαιτούμενων λεωφορείων: δύο (2)

4. Συνολικά άτομα: 84 μαθητές και 4 συνοδοί.

5. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

6. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη

την διάρκεια της εκδρομής

7. Ημερομηνία επίσκεψης και ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Τρίτη, 24-4-2012. Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για

τις 8.00 πμ και η άφιξη πίσω στο Σχολείο για τις 2.30μμ

8. Απαιτείται συμβόλαιο αστικής ευθύνης μαθητών και συνοδών του Τουριστικού Γραφείου.

9. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ). Οι εκδρομείς δεν

επιβαρύνονται με διόδια.

10. Δωρεάν μετακίνηση για τους συνοδούς Καθηγητές

11. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα

λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

12. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Δντή του Γυμνασίου Βελβεντού παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να

παρευρεθούν τη Δευτέρα, 12/3/2012, και ώρα 2:00 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Βελβεντού. Ο Δντής θα κάνει

γνωστή την απόφαση επιλογής του τουριστικού γραφείου στο Σύλλογο διδασκόντων στη σχετική συνεδρίαση.

13. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της

εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του

Τουριστικού Γραφείου.

ΒΕΛΒΕΝΤΟ: 7-3-2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

.....................................................................................................................................................................

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στις 19-3-2012

Οι προσφορές που ελήφθησαν ήταν οι εξής:

1) Seaquest Travel Γραφείο Γενικού Τουρισμού Καλαϊτζόγλου Αναστάσιος Π.Μελά 48 Κοζάνη: Συνολική τιμή 400 ?

2) Stogiannis Travel Agency Σέρβια-Κοζάνης: Συνολική τιμή 330 ?

3) ?ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ? Γραφείο Γενικού Τουρισμού Δημοκρατίας 20 Κοζάνης: Συνολική τιμή 370 ?

Κατακυρώνεται η 2η προσφορά Stogiannis Travel Agency, γιατί είναι οικονομικά η πιο συμφέρουσα.

Βελβεντό 22 -2-2012

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου

Φραγγούδης Αλέξανδρος

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά ? Τουριστικά Πρακτορεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γυμνάσιο Βελβεντού διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, , στα πλαίσια σχετικού Πολιτιστικού προγράμματος και καλεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη, 21/2/2012, και ώρα 12:00π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Βελβεντού.

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις:

1. Προορισμός ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , Θεσσαλονίκη

2. Μεταφορικά μέσα: Οδική μετακίνηση με λεωφορείο

3. Αριθμός απαιτούμενων λεωφορείων: Ένα (1)

4. Συνολικά άτομα: 30 μαθητές και 2 συνοδοί.

5. Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

6. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρο οδηγό και το λεωφορείο να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής

7. Ημερομηνία επίσκεψης και ώρες αναχώρησης-επιστροφής: Δευτέρα, 19/3/2012. Η αναχώρηση από το Σχολείο έχει προγραμματιστεί για τις 6:30 πμ και η άφιξη πίσω στο Σχολείο για τις 8:00μμ

8. Απαιτείται συμβόλαιο αστικής ευθύνης μαθητών και συνοδών του Τουριστικού Γραφείου.

9. Να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων και του ΦΠΑ) και η τιμή ανά μαθητή.

10. Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

11. Οι προσφορές θα ανοιχτούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν, από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την Εγκύκλιο 12987/Γ2/2011, την Τρίτη 21/2/2012, και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Βελβεντού

12. Η Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων- κηδεμόνων και μαθητών.

13. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

ΒΕΛΒΕΝΤΟ: 14-2-2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡΑΓΓΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ