Εξωραϊσμός στο Μετόχι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΤΙΤΛΟΣ : Εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου στη θέση "Μετόχι"

 Καθηγητές: Κουρτέλης Κωνσταντίνος ΠΕ04.05, Φραγγούδης Αλέξανδρος ΠΕ04.01Μαθητές: Β2΄ Γυμνασίου

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (platanos.pdf)platanos 2015-05-11 20:48

Νερό, αιτία πολιτισμού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΤΙΤΛΟΣ : "Νερό. Γενεσιουργός αιτία πολιτισμού. Ο ιδιαίτερος ρόλος του νερού στον πολιτισμό, στη θρησκεία, στις τέχνες και στη λαϊκή παράδοση"

 Καθηγητές: Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, Γουζούνης Νικόλαος ΠΕ01.. Μαθητές: Α΄ Γυμνασίου

Δείτε σχετικό βίντεο εδώ

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (Nero.pdf)nero 2015-06-12 21:14
Download this file (nero parousiasi.pdf)nero parousiasi 2015-06-12 21:13
Download this file (eisagogh.pdf)eisagogi 2015-06-12 21:09
Download this file (agisa.pdf)afisa 2015-06-12 21:09

Φωτοβολταϊκό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΤΙΤΛΟΣ : "Κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία πειραματικού φωτοβολταϊκού συστήματος μικρής ισχύος στο σχολείο"

 Καθηγητές:  Κουρτέλης Κων/νος ΠΕ04.05,Φραγγούδης Αλέξανδρος ΠΕ04.01Μαθητές: Β2 Γυμνασίου

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (photovoltaic.pdf)Photovoltaic 2015-05-11 20:40

Τα θεραπευτικά βότανα του τόπου μας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2014-2015. ΤΙΤΛΟΣ  «Ταθεραπευτικά βότανα του τόπου μας.»

Καθηγητές: Χατζήνα Αθηνά ΠΕ11, Βλησαρούλης Χρήστος ΠΕ03, Χατζοπούλου Ιωάννα ΠΕ02. Μαθητές : Γ΄ Γυμνασίου 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (Herbs1.pdf)Herbs1 2015-05-26 22:23
Download this file (Herbs2.pdf)Herbs2 2015-05-26 22:21

Βυζαντινά μνημεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1991 - 1992ΤΙΤΛΟΣ: " Βυζαντινά μνημεία Βελβεντού. ¨Ηθη,Έθιμα, παραδόσεις του Βελβντού. Παραδοσιακά επαγγέλματα. Αγροτικές καλλιέργειες"

Καθηγητές: Αθανασάκη Ευγενία ΠΕ02, Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Σερδάκη  Άρτεμις ΠΕ13, Μαθητές: Α΄, Β΄,Γ¨ τάξη 

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (BYZMNHM.pdf)ΒΥΖΜΝΗΜ 2019-11-08 10:25

Λειτουργία Θερμοηλεκτρικών μονάδων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2008 - 2009ΤΙΤΛΟΣ  Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ( ενέργεια - ρύπανση - απασχόληση - υγεία ) από τη λειτουργία των Θερμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ενέργειας στο Νομό Κοζάνης

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Τσιακμάκη Στυλιανή ΠΕ13 , Χατζήνα Αθηνά ΠΕ11, Μαθητές:  Γ΄ τάξη

Υλοποίηση πρότυπου μαθητικού διαγωνισμού εργασίας-προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βελβεντού.

Όταν έσβησε η φωτιά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2007-2008. ΤΙΤΛΟΣ: Το Δάσος- Η Πυρκαγιά-όταν έσβησε η φωτιά

Καθηγητές: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06,  Μαθητές : Γ΄τάξη

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (photodas.pdf)photodas 2020-02-19 13:40
Download this file (PIERIA.pdf)PIERIA 2019-10-16 10:47
Download this file (KEIMENO FOREST 2.pdf) KEIMENO forests 2 2019-10-16 10:45
Download this file (KEIMENO  FOREST 3.pdf) KEIMENO forests 3 2019-10-16 10:45
Download this file (KEIMENO  FOREST 1.pdf) KEIMENO forests 1 2019-10-16 10:44
Download this file (forests3.pdf)forests 3 2019-10-16 10:40
Download this file (forests2.pdf)forests 2 2019-10-16 10:39
Download this file (forests1.pdf)forests 1 2019-10-16 10:38

1η Ενότητα Διατροφή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2008-2009. ΤΙΤΛΟΣ: "Από το περιβόλι του παππού στο μαγεριό  της γιαγιάς". Υγιεινή παραδοσιακή διατροφή.

1η Ενότητα του 3ετούς περιβαλλοντικού προγράμματος "Διατροφή" με γενικό τίτλο "Υγιεινή διατροφή έκφραση πολιτισμού και τρόπου ζωής. 

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15,  Μαθητές : Α΄τάξη

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (peribpapou.pdf)περιβόλι παππού 2020-02-14 10:35

2η Ενότητα Διατροφή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2009-2010. ΤΙΤΛΟΣ: Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα - βιολογικές καλλιέργιες - διατροφικοί κίνδυνοι και ασφάλεια τροφίμων

2η Ενότητα του 3ετούς περιβαλλοντικού προγράμματος "Διατροφή" με γενικό τίτλο "Υγιεινή διατροφή έκφραση πολιτισμού και τρόπου ζωής. 

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15,  Μαθητές : Β΄ Γυμνασίου

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (EROTHM1.pdf)EROTHM1 2020-06-25 10:53
Download this file (EROTHM2.pdf)EROTHM2 2020-06-25 10:53
Download this file (EROTHM3.pdf)EROTHM3 2020-06-25 10:52
Download this file (GEN_TROP.pdf)GEN_TROP 2020-06-25 09:37

3η Ενότητα Διατροφή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2010-2011. ΤΙΤΛΟΣ: Πείνα και υποσιτισμός. Μια παγκόσμια απειλή.

3η Ενότητα του 3ετούς περιβαλλοντικού προγράμματος "Διατροφή" με γενικό τίτλο "Υγιεινή διατροφή έκφραση πολιτισμού και τρόπου ζωής. 

Συμμετέχοντες Καθηγητές:  Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, Μαθητές : Γ΄ Γυμνασίου

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (PEIN_YPOS.pdf)PEIN_YPOS 2020-06-25 10:46

Ένα ποτάμι γίνεται λίμνη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2010 - 2011ΤΙΤΛΟΣ: Ένα ποτάμι γίνεται λίμνη. Οι αλλαγές και οι επιπτώσεις στην περιοχή μας

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Τσιακμάκη Στυλιανή ΠΕ13, Χατζήνα-Βαϊτση Αθηνά ΠΕ11, Μαθητές: Γ¨ τάξη 

Τα Πιέρια το βουνό μας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011 - 2012ΤΙΤΛΟΣ: Τα Πιέρια το βουνό μας, ο τόπος μας 

Καθηγητές: Χατζήνα-Βαϊτση Αθηνά ΠΕ11, Φραγγούδης Αλέξανδρος ΠΕ04.01, Μαθητές: Α¨ τάξη 

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (Photos from Pieria.pdf)Photos from Pieria 2014-06-15 21:10
Download this file (The spirit of Pieria.pdf)The spirit of Pieria 2014-06-15 06:27
Download this file (Pieria, our mountain, our place.pdf)Pieria, our mountain, our place 2014-06-15 06:24
Download this file (Tale, the spirit of Pieria.pdf)Tale, the spirit of Pieria 2014-06-15 06:22
Download this file (Pieria, our common place.pdf)Pieria, our common place 2014-06-15 06:20

Από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδιά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013. ΤΙΤΛΟΣ : Σπόροι: Από χέρι σε χέρι και από καρδιά σε καρδιά

Καθηγητές: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15 , Ανδρεάδου - Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06 , Φραγγούδης Αλέξανδρος ΠΕ04.01. Μαθητές:Β΄ Γυμνασίου

Δείτε φωτογραφίες εδώ

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (from hand to hand.pdf)from hand to hand.pdf 2014-07-02 22:44
Download this file (from heart to heart.pdf)from heart to heart.pdf 2014-07-02 22:44
Download this file (Seeds.pdf)Seeds 2014-07-02 22:43

Στα μονοπάτια των μύθων και των θρύλων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2013-2014. ΤΙΤΛΟΣ  «Στα μονοπάτια των μύθων και των θρύλων.»

 Καθηγητές:Φραγγούδης Αλέξανδρος ΠΕ04.01, Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, Μαθητές : Β΄ Γυμνασίου

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (Paths of legends.pdf)Paths of legends 2014-08-30 09:26
Download this file (path_myht_pieria.pdf)path_myth_pieria 2014-05-11 21:23

Μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2013-2014. ΤΙΤΛΟΣ  «Μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία»

Καθηγητές: Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06,Χατζημανώλης Μανώλης ΠΕ16, Χατζήνα Αθηνά ΠΕ11, Μαθητές : Β΄ Γυμνασίου

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (blackwhitephotography.pdf)blackwhitephotography 2014-07-31 09:34
Download this file (bl_wh_photo.pdf)bl_wh_photo 2014-05-11 21:26

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2006-2007. ΤΙΤΛΟΣ  «Η ενέργεια ως καταναλωτικό προϊόν ? περιβαλλοντικές επιπτώσεις-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.»

Καθηγητές: Βαφειάδης Αναστάσιος ΠΕ04.02, Κουτσιούλης Νικόλαος ΠΕ03, Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, 

Μαθητές : Γ΄ Γυμνασίου 

«?..Μέσα από την έρευνα, μάθαμε για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, τον τρόπο παραγωγής τους, τους λόγους που επιβάλλουν τη χρήση τους και γιατί οι συμβατικές πηγές ενέργειας αποτελούν πλέον μια σοβαρότατη απειλή για τον πλανήτη μας.»

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (ANANENERG.pdf)ANANENERG 2019-10-08 10:29

Διαχείριση απορριμμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2006-2007. ΤΙΤΛΟΣ  «Απόβλητα και διαχείριση των απορριμμάτων. Παραγωγή- Μείωση- Επαναχρησιμοποίηση»

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, Στραγαλλάκη Θεοδώρα ΠΕ06, Μαθητές: Γ΄ Γυμνασίου.

 Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές της  Γ' τάξης παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση " Ο Ρύπος Απορριματορύπος και η ιστορία της ζωής του"

Η ποιότητα ζωής έχει βελτιωθεί σε ?εγάλο βαθ?ό από την παραγωγή πολλών και ποικίλων προϊόντων. Ό?ως η πληθώρα τους και η προβολή τους ?έσω της διαφή?ισης, έχουν ?ετατρέψει τους ανθρώπους σε υπερκαταναλωτικά όντα, ?ε αποτέλεσ?α να παράγονται εκατο??ύρια τόνοι σκουπιδιών που επιφέρουν ολέθριες συνέπειες στο περιβάλλον. Τα απορρί??ατα έχουν δη?ιουργήσει ένα ?εγάλο πρόβλη?α που απειλεί το ?έλλον του πλανήτη και των κατοίκων του. Έτσι η ?είωση, η σωστή διαχείριση και η τελική διάθεσή τους αποτελεί πλέον υπόθεση όλων ?ας.

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (aporrdia.pdf)aporrdia 2019-10-08 11:22
Download this file (antikei.pdf)antikei 2019-10-08 11:20
Download this file (antikafisa.pdf)antikafisa 2019-10-08 11:20

Νερόμυλοι και Μπατάνια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2004-2005. ΤΙΤΛΟΣ  « Νερό- μια ήπια μορφή ενέργειας- Νερόμυλοι και Μπατάνια  Βελβεντού»

 Καθηγητές: Σαμαράς Κώστας ΠΕ17, Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06,Εμμανουήλ Γιάννης ΠΕ19, Μαθητές: Β΄ Γυμνασίου

Εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ      

? οι βελβεντινοί αξιοποίησαν τα πλούσια νερά του τόπου τους όσο καλύτερα γινόταν. Πριν αυτά ποτίσουν τον εύφορο κάμπο, έπεφταν με δύναμη στις καρούτες και γύριζαν τις φτερωτές των εργαστηρίων υδροκίνησης που υπήρχαν πολλά και ιδιαίτερα στον ανατολικό κάμπο, δίπλα στα Πιέρια. Η σχέση των νερόμυλων με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία ήταν ζωντανή και πολύ στενή. Οι νερόμυλοι άλεθαν το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και τα άλλα δημητριακά ενώ οι νεροτριβές και τα μπατάνια κατεργάζονταν το ρουχισμό κάθε νοικοκυριού. Μελετήσαμε τα ταπεινά εργαστήρια υδροκίνησης για δύο λόγους: Πρώτα για να γνωρίσουμε αυτή τη σημαντική δραστηριότητα των προγόνων μας και δεύτερον για να συμβάλλουμε κι εμείς στην ανάδειξη της κινητήριας δύναμης του νερού ως ήπιας μορφής ενέργεια.

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (neromyloi.pdf)νερόμυλοι 2019-11-05 11:14

Θολωτά υπόγεια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004. Τίτλος  « Παλιές κατοικίες με θολωτά υπόγεια στο Βελβεντό Κοζάνης»

Καθηγητές: Σαμαράς Κώστας ΠΕ17 ,Εμμανουήλ Γιάννης ΠΕ19, Φαργκάνης Μιχάλης ΠΕ01, Σισμανίδου Σοφία ΠΕ06

 Μαθητές: Β΄ Γυμνασίου 

Υποστήριξη: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Παπά Μαλαματή ΠΕ02

Συνεργασία του Γυμνασίου Βελβεντού με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  

« ? Ξακουστοί οι παλιοί βελβεντινοί μαστόροι που σχεδίασαν και δημιούργησαν όμορφα, απλά πέτρινα κτίρια που μέχρι και σήμερα παραμένουν λειτουργικά. Για να αποθηκεύσουν τα προϊόντα του μόχθου τους από το βαρύ χειμωνιάτικο κρύο, κατασκεύαζαν στα σπίτια τους θολωτά υπόγεια ,η θόλους ή μπουντρούμια σκοτεινά με σταθερλη θερμοκρασία και υγρασία. Συνθήκες κατάλληλες για τη διατήρηση των αγαθών τους, του κρασιού, του τσίπουρου, των αποξηραμένων φρούτων, των σιτηρών κ.ά. Εκεί μαλάκωνε και ο καπνός ώστε να είναι έτοιμος για το παστάλιασμα το Νοέμβριο. Εκεί έβρισκαν καταφύγιο οι βελβεντινοί στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, της γερμανικής κατοχής, του εμφυλίου πολέμου?». Αυτό  το Π.Π. έγινε για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ώστε πριν εξαφανιστούν τελείως αυτά τα κτίρια να τα καταγράψουμε και να συμβάλλουμε στην αναπαλαίωσή τους, διατήρησή τους και ανάδειξή τους.

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (THOLOTA.pdf)ΘΟΛΩΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 2019-10-21 11:55

Υπόγεια νερά - βρυσούλια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2002-2003.ΤΙΤΛΟΣ: « Τα υπόγεια νερά του Βελβεντού- Τα βρυσούλια»

Καθηγητές: Σαμαράς Κώστας ΠΕ17, Φαργκάνης Μιχάλης ΠΕ01, Κουρτέλη Θεοπίστη ΠΕ02,Πορφυλίδου Αναστασία ΠΕ07,  Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Εμμανουήλ Γιάννης ΠΕ19 Μαθητές: Β΄Γυμνασίου

Συνεργασία: ΜΟΒ , Παπά Μαλαματή ΠΕ02 ως υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης, Αγροτική Τράπεζα, Παιδική-εφηβική βιβλιοθήκη.

« Γιατί επιλέξαμε ένα Π.Π. που αφορά στο νερό; Για πολλούς λόγους. Γιατί ζούμε σ΄ έναν τόπο πολύυδρο, υδροπερατό από χειμάρρους, ρυάκια, πηγές. Εδώ συναντιούνται νερομάνες, νιβριτάρια, βρύσες και βρυσούλια. Ο τόπος μας ήταν το κίνητρο για να ασχοληθούμε μ΄αυτή του την εικόνα, την υδάτινη.

Το νερό, αγαθό αδιαπραγμάτευτο, πολύτιμο, θησαυρός για τον άνθρωπο. Απαραίτητο για τη ζωή, τις καλλιέργειες, την οικονομία, τον πολιτισμό. Οργάνωνε γύρω του ανθρώπινη κοινότητα. Η αναγκαιότητά του προκαλούσε και προκαλεί τον άνθρωπο να το τιθασεύσει, να το δαμάσει, να το αντλήσει, να το αξιοποιήσει. Η διαφάνειά του, η δύναμη και η ορμή του, η ηρεμία και η γαλήνη του, η σιωπή και οι ήχοι του, η απεραντοσύνη του ήταν θεϊκά, μαγικά σύμβολα για τον άνθρωπο. Σήμερα το νερό το θεωρούμε αγαθό δεδομένο ξεχνώντας έτσι την αξία του. Οι άνθρωποι ξέχασαν το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη στη Φύση.

Εμείς οι μαθητές δε μπορούμε να σχεδιάσουμε πολιτικές για τη σωστή διαχείρηση των νερών μας. Μπορούμε όμως να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να ευαισθητοποιηθούμε μικροί και μεγάλοι για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της υγείας, την αξιοποίηση των πηγών και των βρυσών μας για να μην τις πνίξει το νερό της « αρνησιάς»?.»

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (photovris.pdf)φωτοβρυσούλια 2019-11-20 11:37
Download this file (vrisoulia.pdf)βρυσούλια 2019-11-20 10:23

Σκεπασμένο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2000-2001.ΤΙΤΛΟΣ: ΥΙΟΘΕΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ το «Σκεπασμένο»

Καθηγητές: Σαμαράς Κώστας ΠΕ17, Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Μανδραλή Μαρία ΠΕ 02, Μαθητές:Γ'  Γυμνασίου.  Γ.Γ. Νέας Γενιάς - Αρκτούρος

Υιοθετήσαμε την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του Σκεπασμένου στο Φαράγγι της Λάφιστας για να συμμετέχουμε και εμείς οι μαθητές στην προστασία της περιοχής και τη διαχείρισή της. Για το σκοπό αυτό πήραμε μέρος στο πρόγραμμα  της Γ.Γ.Ν.Γ « Υιοθετώ και προστατεύω» που αφορούσε οικολογικές δράσεις ομάδων νέων.

«? κατά τη διάρκεια της διαδρομής άλλα παιδιά ηχογραφούσαν το κελάηδημα των πουλιών, τον ήχο του νερού , των φύλλων κ.ά. Άλλα παιδιά συνέλεγαν φυτά για το φυτολόγιο ?. Είδαμε ένα μπατάνι όπου παλιά οι γυναίκες έπλεναν τις βελέντζες. Είδαμε νερόμυλους ?» Μαθήτρια Ερμιόνη Μπαχτσέ.

« ? αξίζει να προστατευθεί ένα τόσο υπέροχο μέρος που στολίζει τον τόπο μας. Ακούσαμε νερά να πέφτουν από ψηλά , κελαηδίσματα πουλιών. Περπατήσαμε στα μονοπάτια του , ζωγραφίσαμε τη φύση του , ακούσαμε θρύλους και ιστορίες ..» Μαθητής Δημήτρης Παπαγεωργίου. 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (skep.pdf)skep 2019-10-08 11:06
Download this file (skepasmeno.pdf)skepasmeno 2014-11-20 06:52

Ξωκλήσια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1997 -1998. ΤΙΤΛΟΣ « Τα ξωκλήσια του Βελβεντού ? Γιε μ΄στουν Αη Λια» 

ΚαθηγητέςΒλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Διινής Αντώνης ΠΕ03, Κόσκουρα Ελένη ΠΕ02, Μαθητές: Β' Γυμνασίου  

Την σχολ. Χρονιά: 1998-99: Από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα της προηγούμενης σχολ. Χρονιάς « Τα ξωκλήσια του Βελβεντού-Γιε μ΄στουν Αη Λια» 12 μαθητικές ζωγραφιές από ξωκλήσια μαζί  με τις ιστορίες τους, τυπώθηκαν σε Ημερολόγιο ? Λεύκωμα με την οικονομική στήριξη του Προέδρου του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βελβεντού κ. Νίκου Κουτρότσιου. Το Ημερολόγιό μας ταξίδεψε μέχρι τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Αμερική, στέλνοντας χαιρετισμούς στους απόδημους Βελβεντινούς.

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (sanparam.pdf)σαν παραμύθι 2019-11-21 08:07
Download this file (HMERO1998.pdf)ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1998 2019-10-16 13:17

Παιχνίδια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1994-1995. ΤΙΤΛΟΣ: Τα παιχνίδια που παίζονταν παλιά στους δρόμους και στις γειτονιές του Βελβεντού

Καθηγητές: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Σερδάκη Άρτεμη ΠΕ13.  Μαθητές:Β' τάξη.

 

: « Ανακαλύψαμε μέσα από τις αφηγήσεις των παππούδων μας ότι, όχι μόνο τα παραμύθια και τα τραγούδια αλλά και τα παιχνίδια σφραγίζουν την παράδοση ενός τόπου και φανερώνουν την ευρηματικότητα και τη φαντασία του λαού μας.»

« ? Τα μάτια του έλαμπαν καθώς μας περιέγραφε- παρασταίνοντάς μας συγχρόνως ? ένα παιχνίδι που έπαιζε όταν ήταν παιδί στη γειτονιά του στο Τσιαμπλάκ. Νιώσαμε πως ζωντάνευε το παιδί μέσα του. Το παιδί που είχε και χρόνο και χώρο να παίξει. Που για να ταξιδέψει στον κόσμο της χαράς και του ονείρου, του έφτανε ένα καλάμι και κάλπαζε ακράτητο.»

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (PEXN.pdf)PEXN 2019-10-08 10:51

Βότανα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1993-1994. ΤΙΤΛΟΣ : Τα βότανα του Βελβεντού και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες.

 Καθηγητές: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15 , Κόσκουρα Ελένη ΠΕ02 , Μαθητές:Β΄ Γυμνασίου

« ? Διαλέξαμε αυτό το θέμα από κοινού με τις καθηγήτριες μας για τους εξής λόγους:

 

  • Το βρήκαμε ενδιαφέρον και επίκαιρο αφού στις μέρες μας παρατηρείται μια στροφή του ανθρώπου στη γιατρειά της φύσης.
  • Το παραδεισένιο περιβάλλον του Βελβεντού, ιδιαίτερα την άνοιξη και το καλοκαίρι, ευννοούσε την έρευνά μας.
  • Ο χώρος μελέτης μας ήταν προσιτός και γνώριμος.
  • Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας με προθυμία και χαρά θα ξεκλείδωναν το ντουλάπι με τα μυστικά για τα βοτάνια, τα ιλιάτσια και τα γιατροσόφια.
  • Η εργασία αυτή θα  ήταν για μας η αφορμή όχι μόνο να γνωρίσουμε τη φύση και την τοπική χλωρίδα αλλά και τη διαφορετική αντίληψη και σχέση που είχαν αναπτύξει οι παππούδες μας με το φυσικό περιβάλλον: σχέση ευγνωμοσύνης και σεβασμού, μητέρας-παιδιού.
  • Το αντικείμενο μελέτης μας θα ήταν η αιτία για να ενεργοποιήσουμε όλες μας τις αισθήσεις ώστε να δούμε, να θαυμάσουμε, να γευτούμε, να μυρίσουμε, να αγγίξουμε τον τόπο γύρω μας. Και αυτό ακριβώς κάναμε!

 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (moloxa.pdf)βότανα93 2019-11-14 12:28

Ιστορία Χλωρίδα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1991-1992ΤΙΤΛΟΣ  «ΒΕΛΒΕΝΤΟ» Ιστορία-Μνημεία-Λαογραφία-Χλωρίδα, Πανίδα

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Αθανασάκη Ευγενία ΠΕ02, Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Κουμνιώτης Βασίλειος ΠΕ03, Σερδάκη Άρτεμις ΠΕ13

Μαθητές: 60 μαθητές των Α , Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου και 20 μαθητές των Α και Β τάξεων του Λυκείου 

Ο χώρος που ζούμε μας διαμορφώνει και τον διαμορφώνουμε. Είναι κομμάτι της ζωής μας , είμαστε κομμάτι της ζωής του. Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση μας ώθησε να τον ψάξουμε να επιχειρήσουμε να τον γνωρίσουμε, να τον νοιώσουμε. Η επιλογή του θέματος έγινε από εμάς τους ίδιους, μετά από συζήτηση στην τάξη μας. Κριτήριό μας ήταν η ανάγκη να γνωρίσουμε τον τόπο μας

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (BYZMNHM.pdf)BYZMNHM 2019-10-08 10:32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ