Λειτουργία Θερμοηλεκτρικών μονάδων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2008 - 2009ΤΙΤΛΟΣ  Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ( ενέργεια - ρύπανση - απασχόληση - υγεία ) από τη λειτουργία των Θερμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ενέργειας στο Νομό Κοζάνης

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Τσιακμάκη Στυλιανή ΠΕ13 , Χατζήνα Αθηνά ΠΕ11, Μαθητές:  Γ΄ τάξη

Υλοποίηση πρότυπου μαθητικού διαγωνισμού εργασίας-προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Βελβεντού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ