Διαχείριση απορριμμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2006-2007. ΤΙΤΛΟΣ  «Απόβλητα και διαχείριση των απορριμμάτων. Παραγωγή- Μείωση- Επαναχρησιμοποίηση»

Συμμετέχοντες Καθηγητές: Βλάχου Βαϊτσα ΠΕ15, Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ06, Στραγαλλάκη Θεοδώρα ΠΕ06, Μαθητές: Γ΄ Γυμνασίου.

 Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές της  Γ' τάξης παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση " Ο Ρύπος Απορριματορύπος και η ιστορία της ζωής του"

Η ποιότητα ζωής έχει βελτιωθεί σε ?εγάλο βαθ?ό από την παραγωγή πολλών και ποικίλων προϊόντων. Ό?ως η πληθώρα τους και η προβολή τους ?έσω της διαφή?ισης, έχουν ?ετατρέψει τους ανθρώπους σε υπερκαταναλωτικά όντα, ?ε αποτέλεσ?α να παράγονται εκατο??ύρια τόνοι σκουπιδιών που επιφέρουν ολέθριες συνέπειες στο περιβάλλον. Τα απορρί??ατα έχουν δη?ιουργήσει ένα ?εγάλο πρόβλη?α που απειλεί το ?έλλον του πλανήτη και των κατοίκων του. Έτσι η ?είωση, η σωστή διαχείριση και η τελική διάθεσή τους αποτελεί πλέον υπόθεση όλων ?ας.

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (aporrdia.pdf)aporrdia 2019-10-08 11:22
Download this file (antikei.pdf)antikei 2019-10-08 11:20
Download this file (antikafisa.pdf)antikafisa 2019-10-08 11:20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ